Zehnder Clean Air Solutions

Meer succes in uw logistieke activiteiten

Verbeter uw logistieke dienstverlening

Verbeter uw logistieke dienstverlening

Tot 90% stofreductie

Tot 90% stofreductie

Betrouwbare arbeidsprocessen, punctuele levering

Betrouwbare arbeidsprocessen, punctuele levering

De ervaring laat zien dat onze klanten voor de volgende uitdagingen staan:

Uitdagingen: Aan de hoge verwachtingen van klanten voldoen. Uw klanten willen een perfecte opslag. Zij verwachten eersteklas service, hoge normen en soepel verlopende processen.

Voordeel: De probleemloze en punctuele levering van schone goederen zorgt voor een tevreden klantenkring. Dat komt ook de reputatie van uw bedrijf ten goede en helpt daarbij nieuwe klanten te binden.

Uitdagingen: Strenge certificeringseisen. Bepaalde diensten kunnen alleen worden aangeboden, wanneer aan de strenge eisen van de externe certificeringsinstanties wordt voldaan. De consistente naleving van deze eisen leidt echter tot een hogere arbeidsbelasting.

Voordeel: Hygiëne en reinheid zijn continu op een niveau dat aan de eisen voor vergunningen en inspecties voldoet. Hygiëne en reinheid zijn continu op een niveau dat aan de eisen voor vergunningen en inspecties voldoet.

Uitdagingen: Stijgende kosten of continue druk om de kosten te verlagen. Hun klanten eisen een continue verbetering van de normen zonder dat de kosten daardoor stijgen. De kosten voor technologie en salarissen stijgen, terwijl het budget beperkt blijft.

Voordeel: Lagere kosten, terwijl tegelijkertijd aan de normen wordt voldaan. Verbeterde efficiëntie, effectievere werkwijzen en minder afval zorgen ervoor dat u binnen uw budget blijft.

Uitdagingen: Processtoringen. De uitval van apparaten, systemen en infrastructuur vanwege vervuilingen heeft een negatieve invloed op het procesverloop en verhoogt de bedrijfskosten.

Voordeel: Betrouwbare, goedlopende processen zonder onverwachte onderbrekingen. Minder behoefte aan onderhoud, schoonmaak en tussenoplossingen vanwege incidenten en noodgevallen.

Uitdagingen: Verhoogd verzuim. Slechtere werkomstandigheden binnen logistieke bedrijven leiden tot een mindere werktevredenheid een lagere productiviteit en een verhoogd verzuim.

Voordeel: Een gezond werkklimaat verlaagt het ziekteverzuim en leidt tot betere individuele prestaties. Bovendien worden de motivatie en tevredenheid van het personeel verhoogd en dat heeft een positieve invloed op de kwaliteit van de verleende diensten.

Uitdagingen: Meer vraag naar duurzaam gebruik van energie. Maatschappelijke druk, prijsdruk en steeds strengere normen en voorschriften dwingen bedrijven ertoe hun middelen economisch verantwoord in te zetten.

Voordeel: Naleving van de strenge milieu-eisen en kostenbesparingen door het gebruik van duurzame en energiezuinige oplossingen.

Uitdagingen: Bescherming van het bedrijfsimago. De reputatie van de onderneming speelt een cruciale rol in de groei op lange termijn. Inadequate procedures en ontoereikende kwaliteit brengen het imago in gevaar.

Voordeel: Een reputatie voor tevreden klanten door de betrouwbare en punctuele levering van schone goederen. Positieve inspectieresultaten en een zichtbaar schone omgeving bieden u de zekerheid dat uw goede reputatie gestaafd wordt door de feiten.

Uitdagingen: Hoge concurrentiedruk. Concurrentievoordelen worden gerealiseerd door een continue verbetering van de productportfolio's en verhoging van de efficiëntie.

Voordeel: Een betrouwbaar, efficiënt en probleemloos procesmanagement verhoogt het concurrentievermogen. Dat helpt u om uw reputatie en marktpositie te versterken.

Zehnder Clean Air Solutions voldoet aan uw behoeften

Voor veel bedrijven is stof een dagelijks en hardnekkig probleem. Doorlopende processen leiden tot vorming van stof dat door continue bewegingen opgewerveld wordt. En daar komen ook nog de stofdeeltjes bij die van buitenaf in het gebouw binnendringen. Ook regelmatige schoonmaak binnen het gebouw kan het stofprobleem niet bevredigend oplossen.

Zehnder Clean Air Solutions geeft uw bedrijf meerwaarde:

Vanwege de significante reductie van de hoeveelheid stofdeeltjes tot wel 90%, blijven de goederen van de klant schoon tijdens opslag en levering. Door consistente en soepel verlopende processen kunnen zij vertrouwen op een snelle levering.

De omgeving voldoet aan de hoge normen die in typische gevallen door externe controleurs en auditoren gehanteerd worden. Er wordt continu voldaan aan de hygiëne-eisen en eisen met betrekking tot een schone omgeving, terwijl de inspanningen met wel 70% kunnen worden verlaagd. Er vindt een reductie van de hoeveelheid stofdeeltjes, sporen en gassen plaats.

Door het schonere werkklimaat worden de hoeveelheid schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden, het aantal bedrijfsonderbrekingen, het ziekteverzuim en het energieverbruik verlaagd. Zehnder heeft voor al deze aspecten nieuwe maatstaven gesteld.

Tot 10% minder procesonderbrekingen met machine-uitval, 30% minder onderhoud dankzij een geringere vervuiling.

Schonere, gefilterde lucht reduceert het ziekteverzuim met wel 40 %. Door de reductie van de hoeveelheid schadelijke stofdeeltjes worden uw medewerkers gezonder en gemotiveerder, wat merkbaar is in hun prestaties en de kwaliteit van hun werk.

Lagere stookkosten dankzij luchtcirculatie via het plafond naar de vloer en lagere bedrijfskosten door de EC-ventilatoraandrijving leiden tot een verbetering van de energie-efficiency met in totaal max. 30 %.

Tevreden klanten, bezoekers en medewerkers, efficiënte processen en positieve inspectieresultaten dankzij een schonere, natuurlijke werkomgeving. Samen versterken deze punten het imago en de reputatie van uw bedrijf.

De betrouwbare en punctuele levering van schone goederen wordt door geringere vervuiling en efficiëntere procedures mogelijk. Een verbeterde duurzaamheid zorgt voor een extra verhoging van het concurrentievermogen.

Wij berekenen hoeveel u kunt besparen, u profiteert ervan.

De waarde van Zehnder Clean Air Solutions is meetbaar.

De terugverdientijd is door vele klanten bewezen.

 

Onze klanten zijn overtuigd van de voordelen van Zehnder Clean Air Solutions.

Neem een kijkje:

 

Uw individuele speciale oplossing

Zehnder CleanAir 12

CleanAir 12

Het voorkomen van deeltjes in de lucht (stofdeeltjes, gassen, micro-organismen) is in de industrie, ambacht en handel onvermijdelijk. Deze vorm van stofvervuiling kan met Zehnder Clean Air Solutions en de innovatieve Zehnder Flimmertechnologie drastisch worden verlaagd. Effectiever en efficiënter
dan ooit.

Bekijk

Zehnder CleanAir 6

CleanAir 6

Het voorkomen van deeltjes in de lucht (stofdeeltjes, gassen, micro-organismen) is in de industrie, ambacht en handel onvermijdelijk. Deze vorm van stofvervuiling kan met Zehnder Clean Air Solutions en de innovatieve Zehnder Flimmer-technologie drastisch worden verlaagd. Effectiever en efficiënter dan ooit.

Bekijk

Zehnder CleanAir 3

CleanAir 3

Het voorkomen van deeltjes in de lucht (stofdeeltjes, gassen, micro-organismen) is in de industrie, ambacht en handel onvermijdelijk. Deze vorm van stofvervuiling kan met Zehnder Clean Air Solutions en de innovatieve Zehnder Flimmertechnologie drastisch worden verlaagd. Effectiever en efficiënter
dan ooit.

Bekijk

Zehnder CleanAir 2

CleanAir 2

Het voorkomen van deeltjes in de lucht (stofdeeltjes, gassen, micro-organismen) is in de industrie, ambacht en handel onvermijdelijk. Deze vorm van stofvervuiling kan met Zehnder Clean Air Solutions en de innovatieve Zehnder Flimmer-technologie drastisch worden verlaagd. Effectiever en efficiënter dan ooit.

Bekijk