Toepassingen

Zehnder Comfosystems zorgt in vrijwel elk gebouw voor een optimale binnenluchtkwaliteit.

Iedere woning is verschillend waardoor er elke keer andere eisen aan het ventilatiesysteem worden gesteld. De oppervlakte en indeling van een huis zijn hierbij belangrijke factoren. 

Eénsgezinswoningen

Bij éénsgezinswoningen wordt één of soms meerdere ventilatietoestel(len) voorzien om de vervuilde / vochtige lucht weg te nemen uit de badkamer, het toilet en de keuken. De woonruimtes worden dan voorzien van verse buitenlucht.
Dit kan doormiddel van ventilatie-units met systeem C en systeem D.

Systeem C

Productoverzicht

Systeem D

Productoverzicht

Deze content is alleen voor leden van mijn.Zehnder beschikbaar. Registreer u nu voor mijn.Zehnder of log in met uw bestaande account. Dit geeft u automatisch toegang tot alle content.

Content not available.
Signup page

Deze content is alleen voor leden van mijn.Zehnder beschikbaar. Registreer u nu voor mijn.Zehnder of log in met uw bestaande account. Dit geeft u automatisch toegang tot alle content.

Content not available.
Signup page

Deze content is alleen voor leden van mijn.Zehnder beschikbaar. Registreer u nu voor mijn.Zehnder of log in met uw bestaande account. Dit geeft u automatisch toegang tot alle content.

Content not available.
Signup page

Meergezinswoningen

Zehnder Comfosystems is perfect geschikt als ventilatiesysteem voor meergezinswoningen. Elke woning wordt permanent voorzien van verse lucht. Tegelijk wordt vochtige lucht automatisch afgevoerd. 

Systeem C

Productoverzicht

Systeem D

Productoverzicht

Deze content is alleen voor leden van mijn.Zehnder beschikbaar. Registreer u nu voor mijn.Zehnder of log in met uw bestaande account. Dit geeft u automatisch toegang tot alle content.

Content not available.
Signup page

Deze content is alleen voor leden van mijn.Zehnder beschikbaar. Registreer u nu voor mijn.Zehnder of log in met uw bestaande account. Dit geeft u automatisch toegang tot alle content.

Content not available.
Signup page

Deze content is alleen voor leden van mijn.Zehnder beschikbaar. Registreer u nu voor mijn.Zehnder of log in met uw bestaande account. Dit geeft u automatisch toegang tot alle content.

Content not available.
Signup page

Commercieel

Goede ventilatie is essentieel in openbare of commerciële gebouwen waar veel mensen komen, zoals kantoren, hotels, scholen, crèches en bejaardentehuizen. Ook voor deze toepassingen biedt Zehnder Comfosystems optimale oplossingen. 

Systeem C

Productoverzicht

Systeem D

Productoverzicht