Zehnder
Energie-efficiënte oplossingen voor een comfortabel en gezond binnenklimaat

Voordelen van ventileren

Wist u dat… we gemiddeld zo’n 70% van onze tijd tussen 4 muren doorbrengen? Het grootste gedeelte van ons leven speelt zich dus binnen af. Op zich is er niks mis met binnen, mits we wel goed ventileren. 

Om gezonde lucht in uw woning te hebben, is het dus belangrijk om te ventileren. Even een raam open zetten, heeft een te kort effect. Op het moment dat je het raam sluit, is de frisse buitenlucht alweer verdwenen. Het is dus belangrijk om 24 uur per dag te ventileren.

Verse lucht bevordert het welzijn, de slaap, de concentratie en het prestatievermogen. Tochtvrije kamerlucht voorkomt verkoudheden en is goed voor de gezondheid. Dankzij de optionele fijnfilters die fijn stof en pollen tegenhouden, kunnen ook allergiepatiënten herademen. Een enthalpiewarmtewisselaar voor de vochtrecuperatie voorkomt dat de lucht 's winters te droog wordt.

 • Optimale zuurstoftoevoer en vochtvrije kamerlucht bevorderen het welbehagen.
 • CO2-gehalte onder max. 1.000 ppm
 • Geschikt voor allergielijders en minder luchtwegaandoeningen Het fijnfilter voorkomt dat er schadelijke stoffen van buitenaf in de kamerlucht terechtkomen en zorgt ervoor dat de schadelijke stoffen in de kamerlucht naar buiten toe worden afgevoerd.
 • Voorkomt schimmelvorming

Energiebesparing

Voor nieuwbouw of renovatie: met Zehnder Comfosystems wordt thermische isolatie door de voorgeschreven luchtdichte gebouwschil echt zinvol en levert deze een positief rendement op.

Warmterecuperatie tot 95% en het gebruik van hernieuwbare energie bespaart u veel geld. De energie-efficiëntie van het gebouw neemt duidelijk toe. Energieverliezen in gebouwen doen zich voor via de buitenvlakken (muren, dak, vloer) en door ventilatie via de vensters.

De ventilatiewarmteverliezen zijn ook bij een goed geïsoleerd gebouw verantwoordelijk voor circa de helft van de stookkosten.

Deze warmteverliezen kunnen met de Zehnder installatietechniek met ca. 95% warmterecuperatie sterk worden verminderd. Afhankelijk van het type gebouw levert dit een energiebesparing van 30 tot 50% op.

 • Energiebesparing van 30 - 50%.
 • Warmterecuperatie van ca. 95%
 • nog hogere energiebesparing met bijkomende aardwarmtewisselaar

Uw woning wordt permanent voorzien van verse, zuivere lucht en tegelijkertijd worden vochtige lucht, kookgeurtjes of tabaksrook automatisch afgevoerd. Bovendien is Comfosystems uiterst gebruiksvriendelijk zodat u gewoon kunt genieten van een aangenaam binnenklimaat.

 • Permanente aanvoer van verse, zuivere lucht in de woning.
 • Automatische verversing van vochtige lucht, kookgeurtjes en tabaksrook door frisse lucht.
 • Optioneel vooraf op temperatuur gebrachte lucht in de winter en de zomer.
 • Gebruiksvriendelijke bediening.

Voor de vastgoedeigenaar is Comfosystems een investering die loont. Door het verlagen van verhoogde luchtvochtigheidswaarden wordt ventilatie afhankelijke schimmelvorming binnenin gebouwen voorkomen. Op die manier levert Comfosystems een belangrijke bijdrage aan de waardeverhoging en het waardebehoud van uw onroerend goed: door voor een modern evenwichtig ventilatie- en luchtafvoersysteem met warmterecuperatie te opteren, zorgt u er immers voor dat uw onroerend goed vandaag al aan de norm van morgen voldoet.

 • Bescherming tegen schimmelvorming.
 • Bescherming van de constructie tegen ventilatie afhankelijke vochtschade.
 • Balansventilatiesystemen (systeem D) voldoen vandaag immers al aan de energieprestatie eisen van morgen.

Landelijke stijl? Of liever wat moderner?
Zehnder Comfosystems past zich aan elke interieurstijl aan. Het enige wat van de installatie zichtbaar is, zijn de toevoer- en afvoeropeningen die discreet schuilgaan achter designafdekroosters.

 • Designafdekroosters zorgen voor een discrete bedekking van de toevoer- en afvoeropeningen.
 • Geschikt voor elke interieurstijl.
 • Verschillende muur-, plafond- en vloerroosters

Dankzij de Zehnder installatietechniek kan de hygiënisch noodzakelijke luchtverversing permanent worden gegarandeerd. Dankzij de optionele fijnfilters die fijnstof en pollen tegenhouden, kunnen ook allergielijders herademen.

Filteren van schadelijke stoffen
Door de woning geregeld te ventileren, wordt een duidelijke verbetering van de luchtkwaliteit in de woonruimte verzekerd. De Zehnder ventilatietoestellen met optionele pollenfilters voorkomen dat stof, schadelijke stoffen, pollen en insecten binnendringen. Het luchtverdeelsysteem Zehnder ComfoFresh brengt verse lucht in alle ruimtes. Tegelijk worden verbruikte, vochtige en met schadelijke stoffen belaste lucht en geurtjes afgevoerd.

 • Filteren van stof, schadelijke stoffen, pollen en insecten uit de buitenlucht.
 • Automatische verversing van vochtige en met schadelijke stoffen belaste lucht en geurtjes door verse lucht

1. Planning
Zehnder kiest resoluut voor vakwerk bij de planning van ventilatiesystemen. Op basis van de nieuwste energiebesparingsbepalingen en -voorschriften kunnen de voor het gebouw benodigde luchtdebieten bepaald en de juiste toestellen aanbevolen worden. Indien gewenst, wordt daarbij ook rekening gehouden met een aardwarmtewisselaar, voorverwarming, vochtrecuperatie.

 • Planningsondersteuning voor vakmensen.
 • Opleiding van installateurs en voorschrijvers.
 • Naleving van bepalingen en voorschriften (NBN D 50-001 - NBN EN 13779)

2. Installatie
Op elkaar afgestemde en gemakkelijk te hanteren systeemonderdelen maken een snelle installatie mogelijk. De Zehnder luchtverdeelsystemen InFloor en OnFloor kunnen gemakkelijk en zonder speciaal gereedschap gemonteerd worden. Zo bespaart u tijd en geld. Bovendien worden vakkundige installateurs door Zehnder wegwijs gemaakt in de omgang met en plaatsing van individuele onderdelen. Voor de inbedrijfstelling en bij technische problemen staan onze technische adviseurs voor u klaar.

 • Op elkaar afgestemde systeemonderdelen.
 • Eenvoudig, snel en goedkoop te plaatsen.
 • Ondersteuning van vakkundige installateurs door middel van technische instructie.
 • Advies bij ingebruikneming van ventilatiesystemen.

3. Bediening
Een grote gebruiksvriendelijkheid onderscheidt alle Zehnder bedieningselementen: Dankzij de driestandenschakelaar kunnen de ingestelde ventilatiewaarden gemakkelijk veranderd worden. Verder is een bedieningselement met tijdschakelprogramma en statusmeldingen verkrijgbaar, dat in een contactdoos kan worden ingebouwd. Voor wie meer comfort wenst, is er de ComfoControl Luxe.

 • Eenvoudig in het gebruik.
 • Aan de behoeften aangepaste luchtverversingsinstelling.
 • Stapsgewijze inschakeling.
 • Bedieningseenheid met statusmeldingen en timer.

4. Reiniging
Indien nodig, kunnen de ventilatiekanalen gemakkelijk gereinigd worden, hoewel er zich weinig vuil kan vasthechten aan de gladde binnenwand. De toestelfilters en de eventuele stoffilters aan de afvoerventielen beschermen tegen vuil. Optioneel kunnen pollenfilters in het toestel worden geplaatst. Die moeten echter wel regelmatig vervangen worden om effect te blijven hebben. Om aan alle hygiënevoorschriften te voldoen, moet ook de warmtewisselaar regelmatig gereinigd worden.

 • Door de gladde binnenwand van de ventilatiekanalen kan vuil zich niet vastzetten.
 • De filters in het apparaat en in de luchtdoorvoeren kunnen gemakkelijk vervangen worden.
 • De warmtewisselaar kan gemakkelijk gereinigd worden.

5. Onderhoud
Zehnder ventilatieapparaten zijn zeer onderhoudsarm. Toch moeten ze, net zoals alle elektronische en bewegende producten, regelmatig door een vakman nagekeken worden. Bovendien moet het apparaat op de aanwezigheid van vuil gecontroleerd worden en moet de warmtewisselaar gereinigd worden. Dit dient voornamelijk om de levensduur van de apparaten te verlengen en de efficiëntie van het systeem te vrijwaren.

 • Onderhoudsarme apparaten.
 • Inspectie/onderhoud door een vakman.