Jaar na jaar, ademen zonder zorgen
Blijf genieten van een confortabel en gezond binnenklimaat Laat uw toestel jaarlijks onderhouden door Zehnder
Gezonde lucht is gefilterde lucht
Vervang minstens 1 keer per jaar de filters van uw ventilatieunit en blijf genieten van een gezond binnenklimaat

Zehnder webshop

Filters

Waarom tijdig uw filters vervangen

Om de vervuilde buitenlucht te filteren en om zo een gezond binnenklimaat te creëeren is het belangrijk de filters van een ventilatietoestel minstens 1 maal per jaar te vervangen. Bovendien blijft u dan genieten van een optimale ventilatie.

Onderhouds-contracten

Waarom uw ventilatiesysteem laten onderhouden

Een goede installatie en een regelmatig onderhoud zijn de beste garanties voor het optimaal functioneren en een lange levensduur van uw ventilatiesysteem.

Als fabrikant willen wij u de mogelijkheid bieden om uw toestel jaarlijks door ons te laten onderhouden zodat u kan blijven genieten van een comfortabel en gezond binnenklimaat.

Omvat

 • Vervangen van de filters
 • Reinigen en controle van de warmtewisselaar
 • Controle van de elektronische componenten
 • Reinigen en controle van de ventilatoren
 • Controle van de condensafvoer
 • Controle van de goede werking van het toestel
 • Software-update

Wanneer u met ons een onderhoudscontract aangaat, contacteren wij u altijd ruim op voorhand om af te spreken wanneer onze technieker bij u kan langskomen om het onderhoud uit te voeren en de filters te vervangen (inbegrepen in beide contracten). Nadat het eerste onderhoud werd uitgevoerd, contacteren wij u zelf jaarlijks opnieuw in dezelfde periode om een nieuwe afspraak te maken.

Voorwaarden voor een jaarlijks onderhoudscontract

 • De hierboven vermelde prijzen zijn slechts geldig voor 1 jaar. In deze prijzen zijn de verplaatsingskosten inbegrepen.
 • Onze factuur is contant te betalen.
 • Het onderhoud zal kunnen uitgevoerd worden in een periode overeen te komen na ontvangst van het door u voor akkoord ondertekende contract.
 • U neemt de nodige schikkingen om voor ons onderhoudspersoneel toegang te verlenen tot het lokaal waar zich het toestel bevindt die onderwerp is van dit onderhoudscontract. Indien ons onderhoudspersoneel zich nutteloos zou moeten aanbieden, zijn de verplaatsingskosten en de vacatiekosten te uwen laste.
 • Zonder tegenbericht van uwentwege wordt dit onderhoudscontract jaarlijks stilzwijgend verlengd voor 1 jaar met een jaarlijkse prijsaanpassing.
 • Dit onderhoudscontract kan jaarlijks opgezegd worden mits een opzegtermijn van 3 maanden.
 • Indien het onderhoudscontract wordt geannuleerd nadat de termijn van opzegging is verstreken dan zal een schadevergoeding moeten betaald worden gelijk aan het bedrag van dit contract.

Omvat

 1. Alle herstelkosten aan het toestel: montage, onderdelen en verplaatsingen
 2. Onderhoud 1x per jaar:
 • Vervangen van de filters
 • Reinigen en controle van de warmtewisselaar
 • Controle van de elektronische componenten
 • Reinigen en controle van de ventilatoren
 • Controle van de condensafvoer
 • Controle van de goede werking van het toestel
 • Software-update

Wanneer u met ons een onderhoudscontract aangaat, contacteren wij u altijd ruim op voorhand om af te spreken wanneer onze technieker bij u kan langskomen om het onderhoud uit te voeren en de filters te vervangen (inbegrepen in beide contracten). Nadat het eerste onderhoud werd uitgevoerd, contacteren wij u zelf jaarlijks opnieuw in dezelfde periode om een nieuwe afspraak te maken.

Voorwaarden voor een jaarlijks onderhoudscontract

 • De hierboven vermelde prijzen zijn slechts geldig voor 1 jaar. In deze prijzen zijn de verplaatsingskosten inbegrepen.
 • Onze factuur is contant te betalen.
 • Het onderhoud zal kunnen uitgevoerd worden in een periode overeen te komen na ontvangst van het door u voor akkoord ondertekende contract.
 • U neemt de nodige schikkingen om voor ons onderhoudspersoneel toegang te verlenen tot het lokaal waar zich het toestel bevindt die onderwerp is van dit onderhoudscontract. Indien ons onderhoudspersoneel zich nutteloos zou moeten aanbieden, zijn de verplaatsingskosten en de vacatiekosten te uwen laste.
 • Zonder tegenbericht van uwentwege wordt dit onderhoudscontract jaarlijks stilzwijgend verlengd voor 1 jaar met een jaarlijkse prijsaanpassing.
 • Dit onderhoudscontract kan jaarlijks opgezegd worden mits een opzegtermijn van 3 maanden.
 • Indien het onderhoudscontract wordt geannuleerd nadat de termijn van opzegging is verstreken dan zal een schadevergoeding moeten betaald worden gelijk aan het bedrag van dit contract.