PRIVACYVERKLARING ZEHNDER

In deze privacyverklaring wordt beschreven welke gegevens wij van u verzamelen en gebruiken, voor welke doeleinden wij dat doen en hoe wij uw gegevens beschermen.

Download de privacyverklaring

Télécharger la déclaration de confidentialité

Download the privacy statement

1. Toepassingsgebied en verantwoordelijke

Deze verklaring geldt voor de website www.zehnder.be. Houd er rekening mee dat deze site verwijst naar andere websites van de Zehnder Group, waarvoor andere gegevensbeschermingsregels kunnen gelden.

Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke:

Zehnder Group Belgium
Wayenborgstraat 21
2800 Mechelen
België

In het kader van de verdere ontwikkeling van onze website kan het voorkomen dat aanvullingen op deze privacyverklaring vereist zijn. Indien nodig zullen wij hiervoor in elk geval uw afzonderlijke toestemming vragen.

2. Geregistreerde gegevens

2.1 Algemeen

De website van de Zehnder Group Belgium registreert bij elke opvraging van de website een reeks algemene gegevens. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. De volgende gegevens worden geregistreerd:

 • IP-adres
 • Datum en tijdstip van de aanvraag
 • Tijdsverschil ten opzichte van de GMT-tijdszone
 • Inhoud van de aanvraag
 • Telkens overgedragen hoeveelheid gegevens
 • Website vanwaar de aanvraag afkomstig is
 • Browser (incl. taal en versie)
 • Besturingssysteem

Wanneer deze algemene gegevens worden gebruikt, worden ze niet aan een bepaalde persoon gekoppeld. De registratie van deze gegevens is technisch vereist om u onze website te tonen en om de stabiliteit en veiligheid ervan te garanderen. Wij protocolleren elke toegang tot onze website en elke opvraging van bestanden die zijn opgeslagen op de website. Rechtsgrond is art. 6 lid 1 S. 1 lit. f van de EUAlgemene Verordening Gegevensbescherming.

 

2.2 Contactformulier

Onze website bevat contactformulieren die kunnen worden gebruikt om contact met ons op te nemen. De gegevens die worden ingevoerd in het contactformulier, worden opgeslagen met het oog op de bewerking of het contact met de persoon die contact opneemt. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven buiten de Zehnder Group. Rechtsgrond is art. 6 lid 1 S. 1 lit. b van de EU-Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

2.3 Pixels

Zehnder verzamelt gegevens over uw activiteiten die u niet persoonlijk of rechtstreeks identificeren wanneer u een bezoek brengt aan onze website, de website van entiteiten waarvoor we adverteren of de websites en onlinediensten waarop we advertenties tonen. Deze informatie kan de inhoud omvatten die u bekijkt, de datum en het tijdstip waarop u deze bekijkt, de producten die u koopt of de locatiegegevens van uw IP-adres. We gebruiken de verzamelde informatie om u relevantere advertenties te kunnen aanbieden (“Retargeting”). We verzamelen informatie over waar u de aangeboden advertenties hebt gezien en welke advertenties u hebt aangeklikt.

3. Cookies en webtracking

Onze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en daar weer kunnen worden opgehaald. Cookies dienen om het aanmelden bij onze diensten voor u mogelijk te maken en de website voor u te personaliseren. Hiervoor wordt onze website ondersteund door cookies, die informatie verzamelen over uw IP-adres, het tijdstip en de duur van uw bezoek, het aantal bezoeken, het gebruik van het formulier, uw zoekinstellingen, uw weergavebeeld, uw instellingen voor favorieten op onze website. De opslagduur van de cookies is verschillend. Rechtsgrond is art. 6 lid 1 S. 1 lit. f van de EU-Algemene Verordening Gegevensbescherming.

U kunt het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde verhinderen door de gebruikte internetbrowser overeenkomstig in te stellen en zo blijvend verzet aantekenen tegen het plaatsen van cookies. Bovendien kunnen reeds ingestelde cookies te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd. Dit is in alle gangbare internetbrowsers mogelijk. Als de betrokkene de plaatsing van cookies in de gebruikte internetbrowser uitschakelt, zijn soms niet alle functies van onze website volledig bruikbaar. 

Wij gebruiken de volgende cookies en tools:

4. Social Media Plug-ins

Wij gebruiken momenteel de Social Media Plug-ins die in onderstaande tabel zijn opgenomen. Wij gebruiken de zog. twee-kliksoplossing, waarbij bij het bezoek aan onze website in principe geen persoonlijke gegevens worden doorgestuurd naar de aanbieder van de Plug-ins. Alleen als u klikt op het gemarkeerde Plug-in-veld en het daardoor activeert, krijgt de Plug-in-aanbieder de informatie dat u de overeenkomstige website van ons online aanbod hebt opgevraagd. Bovendien worden de onder punt 2 van deze verklaring vermelde gegevens doorgestuurd. De Plug-in-aanbieder slaat de over u verzamelde gegevens als gebruikersprofielen op en gebruikt ze voor reclame, marktonderzoek en/of om de vormgeving van zijn website beter op de behoefte af te stemmen. Rechtsgrond is art. 6 lid 1 S. 1 lit. f van de EU-Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wij hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en gegevensverwerkingsprocessen van de Plugin-aanbieder. Deze zijn onderworpen aan de desbetreffende privacyverklaringen van de derde aanbieders. Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en -verwerking door de Plug-in-aanbieder vindt u in de hierna meegedeelde privacyverklaringen van deze aanbieders. 

Plug-in Aanbieder en privacyverklaring
YouTube Content Google LLC: https://policies.google.com/privacy
Xing Share Xing SE: http://www.xing.com/privacy
Facebook Content/Share Facebook Inc.: https://www.facebook.com/about/privacy/update
Google+ Content/Share Google LLC: https://policies.google.com/privacy
Twitter Content/Share Twitter Inc.: https://twitter.com/privacy
LinkedIn Content/Share LinkedIn Corporation: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Pinterest Share Pinterest Inc.: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy
WhatsApp Share WhatsApp Inc.: https://www.whatsapp.com/legal?eea=1#privacy-policy

5. Newsletter

Met uw instemming kunt u zich inschrijven voor onze Newsletter, waarmee wij u informeren over onze actuele interessante aanbiedingen. Voor de aanmelding voor onze Newsletters werken wij met de zog. double-opt-in. Dat betekent dat wij na uw aanmelding een e-mail versturen naar het vermelde e-mailadres, waarin wij u vragen om te bevestigen dat u de Newsletter wenst te ontvangen. Verplichte informatie voor de verzending van de Newsletter is alleen uw e-mailadres, dat wij na uw aanmelding opslaan. Rechtsgrond is art. 6 lid 1 S. 1 lit. a van de EU-Algemene Verordening Gegevensbescherming. Uw toestemming voor de verzending van de Newsletter kunt u op elk ogenblik herroepen om u af te melden voor de Newsletter. De herroeping kunt u te kennen geven door te klikken op de link die beschikbaar wordt gesteld in elke Newsletter-e-mail, via e-mail naar marketing@zehnder.be of door een bericht aan de contactgegevens vermeld in “Wettelijke bepalingen” op www.zehnder.be. 

6. Gegevensoverdracht

Wij kunnen onder punt 2 van deze verklaring geregistreerde gegevens doorgeven aan leden van ons concern Zehnder Group evenals aan derden, voor zover dat nodig is voor de uitvoering van het contract. Deze ontvangers kunnen zich ook in landen bevinden, waar mogelijk geen gelijkwaardig gegevensbeschermingsniveau bestaat. U stemt uitdrukkelijk in met een gegevensoverdracht in deze landen. Wij garanderen de gegevensbescherming met onze concernvennootschappen door contractuele standaardgegevensbeschermingsclausules volgens art. 46 lid 2 lit. c van de EU-Algemene Verordening Gegevensbescherming.

7. Uw rechten

U hebt ten aanzien van ons de volgende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die op u betrekking hebben:

 • Recht op informatie,
 • Recht op correctie of verwijdering,
 • Recht op beperking van de verwerking,
 • Recht op verzet tegen de verwerking,
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid,
 • Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

Voor zover een gegevensverwerking op onze website gebaseerd is op uw toestemming, kunt u deze op elk ogenblik zonder opgave van redenen herroepen voor de toekomst. De herroeping moet worden gericht aan de verantwoordelijke via de contactgegevens in punt 1. 

8. Gegevensbescherming

Om uw gegevens te beschermen gebruiken wij onder meer versleutelingen bij de gegevensoverdracht en hebben we talrijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om de via deze website verwerkte persoonsgegevens zo volledig mogelijk te beschermen.

Nog vragen? Stuur ons dan een bericht.

Algemeen verzoek

Naar contactformulier

Ventilatieberekening aanvragen

Naar contactformulier

Verzoek om interventie

Naar contactformulier
Nog vragen? Bel ons gerust.

Algemeen verzoek

+32 (0) 15 28 05 10
MyZehnder-portaal

Profiteer van voordelen op ons MyZehnder-portaal. Log in met uw bekende toegangsgegevens of registreer u voor de eerste keer.