mock up phone, C02 sensor, app

Vraaggestuurde ventilatie

  • Makkelijke bediening
  • Subtiel design
  • Zorgeloos gevoel

Wat is vraaggestuurde ventilatie?

Bij ventilatie (systeem D) geniet continue ventileren nog steeds de voorkeur als het om comfort en gezondheid gaat. Omwille van energetische redenen (EPB) kan gekozen worden om de ventilatie-unit uit te breiden met externe sensoren. Men spreekt dan over een vraaggestuurde oplossing: een automatisch regelsysteem dat de minimale nood aan ventilatie detecteert en het ventilatiedebiet daaraan aanpast. Deze ‘sturing’ gebeurt vandaag met bewegings-, vocht- en/of CO2-detectie.

Van de vele verschillende stoffen die vrijkomen, gedurende het dagelijks leven in de woning, is koolstofdioxide (CO2) het makkelijkst te meten, én wij tijdens het uitademen ongeveer 40.000 ppm koolstofdioxide uitblazen, maakt CO2-meting een goede graadmeter voor de actuele luchtkwaliteit in een ruimte waar mensen samenzitten.

Vraaggestuurde systemen zijn initieel ontwikkeld om de ventilatieverliezen bij C-systemen te beperken, maar hebben ook bij D-systemen voordelen.

Zehnder biedt een reeks van kwalitatieve CO2-sensoren aan met elk hun specifieke eigenschappen en mogelijkheden als aanvulling op de ventilatie-units:

Waarom vraagsturing?

Vraaggestuurde systemen zijn initieel ontwikkeld om de ventilatieverliezen bij C-systemen te beperken omdat via de raamroosters binnenkomende koude lucht telkens mee opgewarmd moet worden. Hiervoor werd een speciale rekenmethode ontwikkeld onder de vorm van reductiefactoren (fReduc) dat deel uitmaakt van de totale EPB-berekening van een woning. Deze rekenmethode werd doorgetrokken naar de D-systemen om ook daar op energetisch vlak (EPB) beter te kunnen scoren, echter deze winst is minimaal vergeleken met de warmteverliezen bij C-systemen.

Echter bij correct gebruik, kunnen sensoren bij D-ventilatie zeker een verhoging van comfort geven in functie van de behoefte van de bewoner.

Hoe werkt een vraaggestuurd systeem concreet?

Een ventilatie-unit met vraagsturing zal volautomatisch werken op basis van metingen van de geïnstalleerde CO2-sensoren. In het algemeen zal de sensor die de hoogste waarde meet (en i.f.v. de ingestelde waarden) de unit sturen en over de gehele installatie het debiet regelen.

Het blijft zeker mogelijk om tijdelijk het ventilatiedebiet te wijzigen via bijvoorbeeld een schakelaar.  Onze Zehnder CO2-sensoren hebben deze mogelijkheid standaard aan boord zodat een extra schakelaar alvast niet nodig is.

Hoeveel sensoren kan ik best plaatsen en waar?

Het aantal sensoren is afhankelijk van de situatie en de behoefte van de bewoner. CO2-sensoren worden enkel geplaatst in de droge ruimtes (woonkamer, slaapkamers, bureau…). De EPB-regelgeving maakt een onderscheid in reductiefactor bij het aantal geplaatste sensoren. We verwijzen hiervoor naar de technische fiches van de sensoren zelf.

Voor het comfort is het nuttig om in ruimtes waar men het meest aanwezig is, CO2-sensoren te plaatsen. Bijvoorbeeld de woonkamer en/of slaapkamer. De sensor zal de unit meer laten ventileren wanneer meerdere personen langere tijd in de ruimte aanwezig zijn.

Subtiel design

De nieuwe CO2-sensor van Zehnder komt in een modern, subtiel design. De helderheid van de leds is instelbaar en er zijn verschillende panelen en montagemogelijkheden voor het gangbare schakelmateriaal. Kortom, een gebruiksvriendelijke gebruikersinterface en maximaal tevreden klanten.

Zorgeloos gevoel

De bediening via één knop is makkelijk te begrijpen en eenvoudig te bedienen. Wanneer de CO2-sensor in bedrijf is gesteld, kiest u tussen automatische ventilatie of één van de drie ventilatiestanden in de regelmodus. Na 12 uur wordt de automatische ventilatiemodus weer geactiveerd om het juiste binnenklimaat te garanderen. Waarschuwingsmeldingen bij hoge CO2-waarden worden alleen gemeld wanneer de CO2-waarden niet snel genoeg worden gereduceerd door de luchthoeveelheid te verhogen.

Een nog gezonder binnenklimaat? Samen gaan we verder!
Zehnder Service & Kennis
Meer weten over gebruik of onderhoud? Ga dan naar Kennis & Service. Hier vindt u documentatie en tutorials over uw Zehnder product.
Vragen? Hulp nodig?
Wilt u meer weten over Zehnder of heeft u vragen over andere onderwerpen of producten van Zehnder, neem dan contact op via telefoon of mail. We geven graag antwoord op al uw vragen.
Nog vragen? Stuur ons dan een bericht.

Algemeen verzoek

Naar contactformulier

Ventilatieberekening aanvragen

Naar contactformulier

Verzoek om interventie

Naar contactformulier
Nog vragen? Bel ons gerust.

Algemeen verzoek

+32 (0) 15 28 05 10
MyZehnder-portaal

Profiteer van voordelen op ons MyZehnder-portaal. Log in met uw bekende toegangsgegevens of registreer u voor de eerste keer.