Marco van Alen, accountmanager en voormalig trainer bij Zehnder, komt het regelmatig tegen: ventilatiesystemen die niet naar behoren functioneren doordat er fouten zijn gemaakt bij de installatie of bij het inregelen.

Dat is zonde, want met een korte training en wat oefening hebt u het correct installeren en inregelen van een balansventilatiesysteem zo onder de knie. In dit artikel doet Marco een voorzet: u leest welke installatie- en inregelfouten hij het meest tegenkomt én hoe u ze kunt voorkomen.

1. De droogsifon is (niet goed) toegepast

Op nummer 1 staat het niet (goed) toepassen van een droogsifon. Past u bijvoorbeeld een standaardsifon toe in plaats van een droogsifon? Of plaatst u de droogsifon aan de kant van de toevoerlucht in plaats van de afvoerlucht? Dan blijft condenswater dat met de lucht uit de woning afgezogen wordt, in de ventilatie-unit staan.

Dit kan rampzalige gevolgen hebben: denk aan lekkage, kortsluiting en ernstige beschadiging van de ventilatie-unit. Doordat condensatie voornamelijk optreedt in de winter, wordt deze installatiefout soms pas maanden later ontdekt. Controleer dus altijd voor u begint met inregelen of er een droogsifon is toegepast en of deze aan de juiste kant van de ventilatie-unit is aangesloten.

De volgorde van inregelen is essentieel: controleer de installatie, stel de totale luchthoeveelheid in met de ventilatie-unit, meet, stel waar nodig bij en regel tenslotte de luchthoeveelheid per ruimte met de ventielen.

Marco van Alen, Accountmanager Oost Nederland

2. Geluiddempers ontbreken

De tweede meest gemaakte fout is het ontbreken van geluiddempers. De regelgeving bepaalt dat het geluid van een ventilatiesysteem in een verblijfsruimte nooit 30 dB(A) mag overschrijden. Gaat u inregelen zonder dat er geluiddempers zijn toegepast? Dan wordt het behalen van dit lage geluidsniveau een hele uitdaging. Maak het uzelf daarom makkelijk en creëer maximaal wooncomfort door geluiddempers toe te passen.

3. Inregelen met alleen de ventielen

Een veelgemaakte fout bij het inregelen van het ventilatiesysteem is de start bij de ventielen. De echte start hoort namelijk bij de ventilatie-unit zelf te liggen. Ter illustratie: u gaat inregelen bij een woning waar 200 m³/h behaald moet worden.

Bij het meten van de totale luchthoeveelheid blijkt er 300 m³/h de woning in te komen. Wat veel installateurs doen, is het ‘smoren’ (dichtdraaien) van de luchtventielen tot de 200 m³/h wordt gemeten. In de praktijk betekent dit dat niet het totale luchtdebiet wordt verminderd. In tegendeel: de ventilatie-unit doet extra hard z’n best om de lucht door de kleine spleet te drukken die overblijft in de ventielen. Het gevolg? Comfortklachten als geluid en tocht.

De juiste stap die bij een te hoog debiet moet worden ondernomen, is het terugschroeven van het debiet op de ventilatie-unit. Dit brengt naast comfort voor de eindgebruiker, ook energiebesparing met zich mee.

Doelen van het inregelen

  • Voldoen aan gezondheidseisen m.b.t. luchthoeveelheden
  • Wooncomfort vergroten (o.a. geluid, luchtvochtigheid, geur)
  • Lage CO2-waardes behalen
  • Zo laag mogelijk energieverbruik realiseren
  • Eventuele ontwerp- of installatiefouten in het systeem ontdekken

4. Meten met de ventielen deels dicht

Voor u de hoeveelheid lucht per verblijfsruimte gaat inregelen, moet u het totale luchtdebiet voor de woning op orde hebben. Daarvoor moet u meten. Dat brengt ons op fout nummer 4: meten met de ventielen deels dicht.

Om comfortklachten te voorkomen en het energieverbruik van het ventilatiesysteem optimaal te houden, is het van belang om de ventielen niet onnodig ver dicht te hebben staan. Een ‘gesmoord’ ventiel verhoogt namelijk de luchtweerstand. Zorg er daarom voor dat alle ventielen volledig openstaan, voor u het totale luchtdebiet gaat meten en instellen.

5. Het verste ventiel is gesmoord

Is het ventiel dat het verste weg is van de ventilatie-unit (gedeeltelijk) gesmoord? Dan hebt u waarschijnlijk de ventilatie-unit onnodig hard staan. Dit maakt het ventilatiesysteem minder zuinig en minder stil.

Voorkom deze fout door te beginnen met inregelen met alle ventielen open, waarbij u het totale luchtdebiet aanpast op de ventilatie-unit. Als het goed is, houdt u na het instellen van de andere ventielen precies genoeg lucht over voor de laatste ruimte.

6. Er zijn plooibochten toegepast

De zesde meest gemaakte fout is het toepassen van plooibochten. Veel installateurs willen kosten besparen door geplooide bochten toe te passen in plaats van gladde bochten. De lucht die door de bochten heengaat zal botsen tegen de plooien. Dit zorgt voor extra weerstand waardoor de ventilatie-unit harder moet draaien. Dit resulteert in meer geluid en hogere energiekosten. Niet ideaal dus! Hetzelfde gebeurt wanneer een geluiddemper in een rare bocht wordt gewrongen.

Pas dus gladde bochten toe en zorgt dat er voldoende ruimte is om de geluiddemper recht te monteren.

Volg een training bij de Zehnder Academy

De gouden tip om bovenstaande fouten te voorkomen is volgens Marco heel helder: volg een training bij de Zehnder Academy. Marco: “U kunt kosteloos een training volgen. Het is dé perfecte manier om in korte tijd veel kennis op te doen. De Zehnder Academy is een plek om ervaringen uit te wisselen en te oefenen zonder consequenties. Daarnaast zijn de trainingen ook gewoon heel leuk. Onze vakmensen zullen vol passie hun expertise met u delen.”

Bekijk het trainingsaanbod

Nog vragen? Stuur ons dan een bericht.

Algemeen verzoek

Naar contactformulier

Ventilatieberekening aanvragen

Naar contactformulier

Verzoek om interventie

Naar contactformulier
Nog vragen? Bel ons gerust.

Algemeen verzoek

+32 (0) 15 28 05 10
MyZehnder-portaal

Profiteer van voordelen op ons MyZehnder-portaal. Log in met uw bekende toegangsgegevens of registreer u voor de eerste keer.